Deelnemers MODB

 • Voorzitter / secretaris
  Paul Venderbosch, Rembrandtsingel 9, 2182 LD Hillegom tel. 0252-214889


 • Penningmeester
  Peter van den Berg, Weerskant 20, 2203 NR Noordwijk tel. 0618210379
Algemene leden
 • Nico Groen, Leo Schaap, Menko Wiersema, Herman Doornebal, Charlotte Matthijsse (agendalid)

Participerende verenigingen
 • Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout, contactpersoon: Herman Doornebal    


 • Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
  • contactpersoon: Leo Schaap, Willem van Beelenstraat 10, 2202XG Noordwijk

  • contactpersoon: Menko Wiersema, Offemweg 58, 2201 HG Noordwijk    
   clubhuis: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, 2201 SX Noordwijk
 • Natuurvereniging de Bollenstreek contactadres: Nico Groen, Fazantstraat 50, 2162 GM Lisse    

 • Vogelclub Katwijk contactadres: Arjan van Egmond, Bestevaerstraat 36, 2225 PC Katwijk    

 • Betrokken Teylingers contactpersoon: vacant, contactadres: Inger Lansen, Rembrandtlaan 31 2215 CJ Voorhout tel. 0252-864639    

 • Vogelwerkgroep Teylingen contactadres: Charlotte Matthijsse, Primuladuin 29, 2318 XJ Leiden

Instanties waarmee wordt samengewerkt

 • Stichting Duinbehoud, Bezoekadres: Breestraat 89A, 2311 CK Leiden Postadres: Postbus 664, 2300 AR Leiden    
  Consulenten Noordwijkse duinen: Jan van der Kroft   Didi Felderhof


 • Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, contactpersoon: Maarten Laming,    

 • Staatsbosbeheer Hollands Duin, contactpersoon: Mark Kras    

 • Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek secretaris: Frank Helsloot, De Vlashoven 48, 2211 WP Noordwijkerhout